Tuyên bố về quyền riêng tư 

WECHEER SA (gọi tắt là “WECHEER”  hoặc “chúng tôi”) với cương vị là Người  quản lí dữ liệu. luôn ưu tiên hàng đầu việc  bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.  Chúng tôi luôn bảo mật thông tin cá nhân  và tuân theo những điều khoản của luật  bảo mật thông tin. Tuyên bố về quyền  riêng tư này cung cấp thông tin về phương  thức, mức độ và mục đích mà chúng tôi xử  lý những thông tin cá nhân của khách  hàng sử dụng trang web WECHEER và  ứng dụng của chúng tôi.

Ngày: 20.05.2022 

I.CHỦ THỂ ĐƯỢC BẢO VỆ THÔNG TIN Chủ thể được bảo vệ thông tin chính là dữ  liệu cá nhân của khách hàng. Dữ liệu  được xem như là của cá nhân nếu nó  được phân định cho một thể nhân đã xác  định hoặc có thể xác định. Điều này bao  gồm những thông tin như họ tên, địa chỉ,  hình ảnh, địa chỉ email và số điện thoại.

II.THU THẬP, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG  THÔNG TIN CÁ NHÂN THEO YÊU CẦU 

Khách hàng có thể sử dụng trang web và  ứng dụng của chúng tôi mà không cần  cung cấp thông tin cá nhân. Khách hàng  không bắt buộc phải sử dụng trang web  hay ứng dụng của chúng tôi cũng như

không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá  nhân nào. Nếu khách hàng không cung  cấp thông tin cá nhân, việc truy cập các  chức năng cá nhân sẽ không khả dụng.  Ngoài ra, sẽ không có các vấn đề phát sinh  khác cho khách hàng. Việc thu thập thông  tin cá nhân của người dùng trên trang web  của chúng tôi luôn dựa trên cơ sở tự  nguyện, ngoại trừ những trường hợp  được nêu bên dưới. Chúng tôi muốn làm  rõ rằng việc truyền dữ liệu thông qua  Internet (ví dụ giao tiếp sử dụng email) có  thể gặp những lỗ hổng về bảo mật. Việc  hoàn toàn bảo mật thông tin cá nhân khỏi  sự truy cập từ một bên thứ ba là hoàn toàn  không khả thi.

Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông  tin cá nhân của khách hàng, được cung  cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng  nhập/đăng ký tài khoản trên nền tảng  khách hàng thành viên của chúng tôi, ở  mức độ cần thiết trong từng trường hợp  cho những mục đích như sau:

 1. Đăng ký ưu đãi/chương trình khách  hàng thân thiết của một bên bán  hàng/tổ chức/quảng cáo thứ ba 

Thông qua việc đăng ký tham gia ưu đãi  hoặc chương trình khách hàng thân thiết  từ một bên bán hàng/tổ chức/quảng cáo  thứ ba, WECHEER có thể xử lý và sử  dụng thông tin cá nhân của khách hàng

cho mục đích quảng bá marketing và khảo  sát ý kiến khách hàng của những nhà bán  hàng/tổ chức/quảng cáo đó.

1.Gửi thông báo ứng dụng/trang web,  email hay tin nhắn với những nội dung  chung hoặc của nền tảng quảng cáo (bản  tin website, tin nhắn), trên cơ sở tuyên bố  đồng ý mà khách hàng đã cung cấp.  Khách hàng có thể thu hồi tuyên bố đồng  ý này trong bất cứ trường hợp nào và có  hiệu lực hợp pháp trong tương lai. 2.Ngoài ra, nếu đã là khách hàng đăng ký,  chúng tôi có thể sẽ gửi email hoặc tin nhắn  quảng cáo chonhững sản phẩm tương tự  hoặc ưu đãi từ cùng một nhà bán hàng/tổ  chức/quảng cáo. Khách hàng có thể lựa  chọn hủy đăng ký nhận những email này  bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến  chúng tôi qua info@54.179.252.223

3.Nếu khách hàng mong muốn thu hồi  tuyên bố đồng ý để nhận email hay tin  nhắn từ chúng tôi (mục 3.1) hoặc hủy đăng  ký (mục 3.2), vui lòng tuân theo các bước  hướng dẫn trong email hoặc tin nhắn từ  chúng tôi để có thể hủy bỏ tuyên bố đồng  ý hoặc yêu cầu hủy đăng ký. Trong trường  hợp đó, khách hàng sẽ không nhận được  email quảng cáo nào từ chúng tôi (sau một  thời gian ngắn để lệnh thu hồi hoặc hủy bỏ  đăng ký được xử lý). Thêm vào đó, khách  hàng có thể từ chối việc sử dụng thông tin

cá nhân cho mục đích tiếp thị dựa trên  quyền lợi hợp pháp, ví dụ trong trường  hợp những email quảng cáo gửi tới khách  hàng hiện tại (mục 3.2) hoặc trong trường  hợp tiếp thị qua bưu chính. Trong cả hai  trường hợp, khách hàng chỉ cần gửi email  đến địa chỉ: info@54.179.252.223.

Việc thực hiện thu hồi quyền đồng ý, hủy  bỏ đăng ký hoặc từ chối việc sử dụng dữ  liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích  tiếp thị đều hoàn toàn miễn phí.

 1. Thiết lập liên hệ 

Nếu khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân  với mục đích liên lạc với chúng tôi, thông  tin này sẽ được sử dụng bởi công ty nhằm  mục đích cho việc giao tiếp tương ứng.

 1. Tổng hợp thông tin  

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của  khách hàng với bên thứ ba liên kết hoặc  không liên kết dựa trên cơ sở tổng hợp ẩn  danh. Mặc dù thông tin này sẽ không chỉ  định đích danh khách hàng, trong một vài  trường hợp những bên thứ ba có thể kết  hợp những thông tin tổng hợp này với  những dữ liệu sẵn có, hoặc nhận được từ  một bên thứ ba khác, ở một mức nào đó  sẽ cho phép họ xác định được danh tính  của khách hàng.

 

III.XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỂ SỬ DỤNG TRANG  WEB  

Khi khách hàng truy cập vào trang web  hay ứng dụng của chúng tôi, công ty sẽ  thu thập những dữ liệu cần thiết để cho  phép khách hàng sử dụng nó (dữ liệu sử  dụng). Nó bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu về  thời điểm bắt đầu và kết thúc, mục đích sử  dụng trang web cùng ứng dụng, cũng như  bất cứ dữ liệu định danh nào khác (ví dụ  như dữ liệu đăng nhập khi khách hàng truy  cập vào vùng bảo mật, tên họ, giới tính,  ngày sinh hay ảnh đại diện).

Dữ liệu mua sắm và/hoặc tiêu dùng thông  qua quét mã QR, quét hóa đơn hoặc đồ  khui thông minh của WECHEER đều được  bao gồm phần Gắn thẻ địa lý. Dữ liệu này  được sử dụng để cung cấp và thiết kế dịch  vụ dựa theo tùy chọn của người dùng, và  cũng được sử dụng như bằng chứng mua  hàng của ưu đãi hoặc trò chơi mà khách  hàng tham gia hoặc đănhg ký. Dữ liệu này  luôn được xóa bỏ ngay khi không còn cần  thiết và nếu không có bất kì lưu trữ bắt  buộc.

Thông tin cho việc xử lý tài khoản dữ liệu  bí danh, vui lòng xem mục VII.

 

IV.XỬ LÝ DỮ LIỆU CHO ỨNG DỤNG DI  ĐỘNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

Khi khách hàng tải dữ liệu xuống, sử dụng  ứng dụng di động của chúng tôi hoặc truy  cập vào một trong số những website được  tối ưu hóa cho di động, chúng tôi có thể  thu thập thông tin khách hàng và thiết bị di  động như được mô tả bên trên. Điều này  bao gồm cả dữ liệu về vị trí, ví dụ, nếu  khách hàng cung cấp thông tin này cho  ứng dụng di động của chúng tôi. Công ty  chúng tôi sử dụng thông tin này để cung  cấp những dịch vụ dựa trên vị trí như kết  quả tìm kiếm và những nội dung cá nhân  hóa, nếu được đồng ý bởi khách hàng và  thiết bị di động cá nhân. Khách hàng có  thể kiểm soát hoặc vô hiệu hóa những dịch  vụ xác định vị trí ở mục cài đặt trên hầu hết  các thiết bị di động. Nếu khách hàng cón  bất cứ câu hỏi nào về việc hủy bỏ xác định  vị trí trên di động, chúng tôi đề nghị việc  liên hệ với nhà cung cấp di động hoặc nhà  sản xuất thiết bị đó.

Nếu chúng tôi thu thập những dữ liệu cá  nhân được chuyển giao khác thông qua  quá trình sử dụng ứng dụng điện thoại  hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi  sử dụng di động, chúng tôi sẽ yêu cầu sự  chấp thuận của khách hàng trước đó.

V.THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ VỊ  THÀNH NIÊN  

WECHEER không thu thập và sẽ xóa bỏ  tất cả dữ liệu liên quan đến Người dùng vị  thành niên dưới 18 tuổi. Nếu sau khi hoàn  thành hồ sơ trên ứng dụng WECHEER,  người dùng được đánh dấu là vị thành  niên thì tài khoản sẽ bị xóa bỏ.

VI.DỮ LIỆU THU THẬP TỪ NHỮNG  NGUỒN KHÁC 

Chúng tôi có thể thu được thông tin bổ  sung về khách hàng từ những bên thứ ba  để bổ sung cho thông tin tài khoản của  chúng tôi ở mức độ cho phép bởi pháp  luật.

VII.COOKIES  

Khi khách hàng truy cập vào trang web  của chúng tôi, thông tin có thể được lưu  trữ trên máy tính của khách hàng dưới  dạng cookie trình duyệt.

Mục này mô tả những cookies chúng tôi  sử dụng và giải thích tại sao chúng tôi  dùng chúng và việc xử lý những thông tin  thu thập được. Mục này cũng giải thích  cách cookies cho phép trang web và ứng  dụng của chúng tôi hoat động một cách  hợp lý và tại sao khách hàng không thể trải  nghiệm trọn vẹn tính năng của trang web  nếu chọn lựa không sử dụng cookies.

Thông qua việc truy cập vào trang web của  chúng tôi mà không thay đổi bất cứ cài đặt  ban đầu, khách hàng đồng ý dùng tất cả  cookies và công cụ thu thập dữ liệu của  chúng tôi; tuy nhiên, nếu khách hàng  không đồng ý với việc này thì có thể thay  đổi cài đặt cookies bất cứ lúc nào. Tất cả  các công ty hoặc hệ thống mà chúng tôi  làm việc cùng đều có những quy định bảo  mật riêng và có cơ chế cho phép người  dùng hủy theo dõi và nhắm tới hành vi hiện  có thông qua quảng cáo hoặc qua cơ chế  hủy bỏ được liệt kê ở mục “Làm sao để  kiểm soát hoặc xóa bỏ cookies”.

1.Cookies là gì?  

Cookies là những file văn bản chứa một  lượng nhỏ thông tin tải xuống máy tính  hoặc di động của khách hàng khi truy cập  vào một trang web. Cookies sau đó được  gửi về trang web khởi nguồn trong mỗi lần  truy cập sau này, hoặc đến một trang web  khác có tiếp nhận cookie đó. Cookies  được sử dụng phổ biến để giúp trang web  vận hành, hoặc để vận hành hiệu quả hơn,  cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở  hữu của trang web.

Cookies đảm nhận nhiều công việc khác  nhau, như cho phép khách hàng di chuyển  giữa các trang hiệu quả, ghi nhớ tùy chọn  cá nhân, và cải thiện trải nghiệm người  dùng. Cookies cho chúng tôi biết, ví dụ,

rằng khách hàng đã từng truy cập trang  web của chúng tôi hay là khách hàng mới.  Nó cũng giúp đảm bảo những quảng cáo  mà khách hàng thấy sẽ liên quan tới bản  thân và sở thích cá nhân hơn.

Có 2 loại cookies thông dụng:

» Cookies chính chủ cung cấp trực tiếp từ  chúng tôi đến máy tính hoặc di động của  khách hàng;

» Cookies của bên thứ ba, được cung cấp  bởi bên thứ ba thay cho chúng tôi. Chúng  tôi có thể sử dụng cookies từ bên thứ ba  cho mục đích về tính năng, hiệu quả/phân  tích, quảng cáo/theo dõi và mạng xã hội.

Cookies có thể tồn tại ở trong máy tính  hoặc di động của khách hàng trong những  khoảng thời gian khác nhau. Một vài  cookies sẽ là cookies theo phiên đăng  nhập, nghĩa là chúng sẽ được lưu trữ tạm  thời trong phiên đăng nhập và hết hạn khi  khách hàng đóng trình duyệt. Một loại  cookies khác là cookies vĩnh viễn, nghĩa là  chúng được lưu lại trên máy tính hoặc di  động của khách hàng trong một khoảng  thời gian cụ thể và không bị xóa bỏ khi  đóng trình duyệt. Những cookies này  được sử dụng trong trang web của chúng  tôi để nhận biết máy tính hoặc di động cá

nhân khi khách hàng mở trình duyệt và  truy cập lại internet.

2.Tại sao chúng tôi sử dụng cookies? Chúng tôi sử dụng cookies vì nhiều lí do,  bao gồm:

» cho phép, tạo điều kiện và sắp xếp hợp  lý chức năng vận hành và việc truy cập  vào website của chúng tôi.

» theo dõi luồng thông tin và mẫu di  chuyển liên kết với trang web của chúng  tôi

» nắm được tổng số truy cập vào trang  web dựa trên một cơ sở liên tục và nắm  được những loại trình duyệt internet (ví dụ  Firefox, Chrome hay Internet Explorer) và  những hệ điều hành (ví dụ Windows hay  Mac OS) sử dụng bởi người dùng;

» giám sát hiệu quả trang web và liên tục  cải thiện;

» điều chỉnh và tăng cường trải nghiệm  trực tuyến của khách hàng

3.Những loại cookies được sử dụng? Những loại cookies được chúng tôi và các  đối tác liên kết sử dụng trong trang web  của chúng tôi được chia thành 5 loại, gọi  là “cookies cần thiết cho những mục đích  thiết yếu”, “cookies tính năng”, “cookies  hiệu suất và phân tích”, “cookies quảng  cáo và theo dõi” và “cookies mạng xã hội”.

Chúng tôi cung cấp những thông tin chi tiết  hơn về từng loại, và mục đích của những  cookies chúng tôi và bên thứ ba sử dụng  trong bảng dưới đây.

Cookies cần thiết cho những mục đích  thiết yếu: 

Những cookies này cần thiết cho khách  hàng khi sử dụng trang web và tất cả  những dịch vụ hiện có của chúng tôi.  Những cookies này cũng hỗ trợ kèm theo  những tính năng như truy cập vào các  vùng bảo mật. Nếu không có chúng, các  dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, như trang  giao dịch và bảo mật tài khoản đăng nhập,  sẽ không khả dụng.

Cookies tính năng: 

Cookies tính năng ghi nhận thông tin về  những lựa chọn mà khách hàng đã thực  hiện và cho phép chúng tôi điều chỉnh  trang web theo yêu cầu. Khi khách hàng  tiếp tục sử dụng hoặc quay trở lại trang  web, với những cookies này, chúng tôi có  thể cung cấp dịch vụ theo khách hàng yêu  cầu trước đó. Ví dụ như, những cookies  này sẽ cho phép:

 • Lưu trữ vị trí tham khảo nếu khách  hàng tự chọn vị trí trên trang chủ, và,  nếu thích hợp, để nhận thông tin dự  báo thời tiết địa phương;
 • Ghi nhớ cài đặt mà khách hàng đã áp  dụng, ví dụ như bố cục, kích cỡ văn  bản, tùy chọn cá nhân và màu sắc;
 • Phục vụ khi khách hàng đăng nhập lại; ● Lưu trữ những chọn lựa truy cập Cookies hiệu suất và phân tích: Chúng tôi sử dụng cookies hiệu suất/phân  tích để theo dõi và phân tích tình hình truy  cập, sử dụng của trang web, hoặc hiện  trạng hiệu suất để cung cấp cho người  dùng trải nghiệm tốt hơn, đồng thời duy trì,  vận hành và tiếp tục cải thiện trang web.  Ví dụ như, những cookies này cho phép  chúng tôi:
 • Hiểu rõ hơn những người truy cập vào  trang web của chúng tôi để cải thiện và  đảm bảo được những nội dung hiện  hành có liên quan.
 • Kiểm tra những ý tưởng thiết kế khác  nhau cho từng trang mục cụ thể, ví dụ  như trang chủ;
 • Thu thập thông tin về người truy cập  trang web, ví dụ như vị trí của tài khoản  và trình duyệt đang được sử dụng;
 • Xác định số lượng người dùng truy cập  vào trang web;
 • Cải thiện trang web của chúng tôi bằng  cách đo lường bất cứ lỗi xảy ra;
 • Khảo sát và chẩn đoán phát hiện để cải  thiện việc cung cấp sản phẩm.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics và  nhiều công cụ phân tích khác để có thể  hiễu rõ hơn về cách người dùng gắn bó với trang web. Những dịch vụ phân tích  này sử dụng cookies chính chủ để theo dõi  tương tác của người dùng, trong trường  hợp của chúng tôi, điều này nghĩa là  những cookies này được sử dụng để thu  thập thông tin về trải nghiệm của người  dùng khi sử dụng trang web của chúng tôi.  Thông tin này được tổng hợp thành những  báo cáo và tạo dựng dịch vụ để giúp chúng  tôi cải thiện trang web và những dịch vụ đi  kèm. Những báo cáo này cho biết xu  hướng của trang web mà không cần xác  định từng cá nhân tuy cập. Một số dịch vụ  sẽ cho phép khách hàng trực tiếp hủy bỏ  việc theo dõi từ những dịch vụ này. Ví dụ,  trong khi khách hàng không thể hủy bỏ  việc sử dụng cookies trên trang web của  chúng tôi, khách hàng vẫn có thể hủy việc  sử dụng Google Analytics mà không bị ảnh hưởng gì đến trải nghiệm truy cập – để  biết thêm thông tin về việc hủy bỏ Google  Analytics trên tất cả những trang web  khách hàng sử dụng, vui lòng tham khảo  trang thông tin của Google.

Cookies quảng cáo và theo dõi: Chúng tôi có thể cho phép những công ty  từ bên thứ ba, bao gồm các công ty quảng

cáo (như Google, Facebook) thiết lập  cookies trên trang web của chúng tôi.  Những cookies này cho phép các công ty  trên được theo dõi hoạt động của khách  hàng trên nhiều trang khác nhau, nơi mà  họ đặt quảng cáo và ghi nhận lại những  hoạt động, từ đó có thể đưa ra những  quảng cáo liên quan trong khi sử dụng  trình duyệt internet.

Những cookies này lưu trữ và tổng hợp  thông tin về nội dung lướt trình duyệt với  một ký hiệu nhận dạng liên kết thiết bị  hoặc địa chỉ IP của khách hàng.

Những cookies này cũng cho phép chúng  tôi và bên thứ ba biết nếu khách hàng đã  xem một quảng cáo hoặc một loại quảng  cáo, và thời gian bao lâu từ lần cuối khách  hàng xem nó. Thông tin này được sử dụng  cho mục đích giới hạn tần suất, gíúp điều  hướng những quảng cáo khách hàng thấy  và đo lường tính hiệu quả của quảng cáo  đó.

Cookies của bên thứ ba: 

Nhiều trang mục trên trang web của chúng  tôi có bên thứ ba cung cấp những ứng  dụng cho cookies của họ để theo dõi kết  quả dịch vụ (ứng dụng) hoặc tùy chỉnh các  ứng dụng đó cho khách hàng. Do cách  thức hoạt động của cookies loại này,  chúng tôi không thể truy cập vào các  cookies, tương tự bên thứ ba không thể

truy cập dữ liệu của cookies chúng tôi sử  dụng. Một vài trang trên web của chúng tôi  có thể sẽ bao gồm nội dung nhúng đính  kèm và những trang của bên thứ ba có thể  cài đặt cookies của riêng họ.

4.Làm sao kiểm soát hoặc xóa bỏ  cookies?  

Khách hàng có quyền chấp nhận hoặc  dừng cookies lưu trữ trên thiết bị bất cứ  lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt trên  trình duyệt web để thể hiện cookies tùy  chọn.

Vui lòng lưu ý rằng khách hàng có thể sẽ  không sử dụng được hết những tính năng  tương tác của trang web và/hoặc nội dung  trực tuyến khi cookies bị vô hiệu hóa.

Hầu hết các trình duyệt có cung cấp  hướng dẫn cho việc thay đổi cài đặt  cookie. Những cài đặt này có thể được tìm  thấy trong mục “lựa chọn” hoặc “tùy chọn”  của trình duyệt.

Nếu khách hàng chỉ muốn giới hạn  cookies quảng cáo từ bên thứ ba, khách  hàng có thể tắt những cookies này bằng  cách truy cập những đường link sau:

 • Your Online Choices  (http://www.youronlinechoices.com/uk/)  ● Network Advertising Initiative  (http://www.networkadvertising.org/)  ●Digital Advertising Alliance  (http://www.aboutads.info/consumers)

Vui lòng lưu ý rằng có số lượng công ty  được liệt kê ở những trang này nhiều  hơn so với những công ty có cài đặt  cookies ở trang web của chúng tôi.

5.Cookies đã được thiết lập từ trước 

Nếu khách hàng vô hiệu hóa một hay  nhiều cookies, chúng tôi có thể vẫn sử  dụng thông tin thu thập từ những cookies  trước khi khách hàng thiết lập tùy chọn vô  hiệu hóa, tuy nhiên, chúng tôi sẽ dừng sử  dụng những cookie đã bị vô hiệu hóa để  thu thập thêm bất cứ thông tin về sau.

VIII.SỬ DỤNG TÀI KHOẢN BÍ DANH  CHO QUẢNG CÁO VÀ KHẢO SÁT THỊ  TRƯỜNG (THEO DÕI VÀ PHÂN TÍCH  TRANG WEB)  

WECHEER sử dụng hệ thống theo dõi  trang web dành cho quảng cáo, khảo sát  thị trường và để việc truy cập trang web  của khách hàng thuận tiện nhất có thể.  Điều này cho phép chúng tôi phát triển  trang web và định hướng nội dung mà  khách hàng cần. WECHEER và bên kinh  doanh thứ ba có thể sử dụng thông tin thu  thập được thông qua những trang sử dụng  cookies, web beacon, và những công  nghệ tương tự để giúp quản lý những  chương trình quảng cáo online.

Thông tin này cho chúng tôi, bên dịch vụ  quảng cáo thứ ba và những bên kinh  doanh thứ ba khác có thể theo dõi những  hoạt động của người dùng trực tuyến theo  thời gian và giữa những trang web hoặc  nền tảng khác nhau để đo lường thông số  liên quan đến tiếp thị, và cung cấp những  quảng cáo điện tử có thể sẽ liên quan đến  những người tiêu dùng cá nhân và đồng  thời cải thiện trải nghiệm của họ. Để biết  thêm thông tin về cách hệ thống theo dõi  hoạt động cho mục đích quảng cáo trực  tuyến, và điều gì xảy ra khi khách hàng loại  bỏ chức năng không-theo-dõi, truy cập  http://www.aboutads.info/choices.

Ngoài ra, một số bên kinh doanh thứ ba có  thể cung cấp cơ chế để loại bỏ công nghệ  của họ. Để biết thêm thông tin về quy trình  loại bỏ, khách hàng có thể truy cập trang  web Network Advertising Initiative, hiện ở:

http://www.networkadvertising.org/managi ng/opt_out.asp

IX.CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO XỬ LÝ DỮ  LIỆU 

Nếu khách hàng sinh sống ở Khu vực Kinh  tế châu Âu (EEA), quy trình xử lý thông tin  cá nhân sẽ được hợp pháp hóa theo như  sau:

(i.) Bất cứ khi nào chúng tôi yêu cầu sự  đồng ý của khách hàng cho việc xử lý  thông tin cá nhân, hành động này sẽ được

hợp pháp theo Điều khoản 6(1) mục (a)  của Quy định chung về bảo mật thông tin  (EU) 2016/678 (“GDPR”). Điều khoản này  trong GDPR mô tả khi việc xử lý dữ liệu  được thực hiện theo quy định pháp luật.

(ii.) Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết  cho việc thực thi hợp đồng giữa khách  hàng và WECHEER hoặc để có bất cứ  bước thỏa thuận trước theo yêu cầu khách  hàng, những hoạt động này sẽ được dựa  trên GDPR Điều khoản 6(1) mục (b). Nếu  dữ liệu này chưa được xử lý, WECHEER  sẽ không thể thực hiện hợp đồng với  khách hàng.

(iii.) Khi việc xử lý dữ liệu cần thiết cho  chúng tôi để tuân thủ theo quy định của  pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý thông tin  khách hàng dựa trên Điều khoản GDPR  số 6(1) mục (c), ví dụ tuân thủ theo quy  định của luật tuyển dụng lao động.

(iv.) Khi việc xử lý dữ liệu cần thiết cho  mục đích quyền lợi hợp pháp của  WECHEER, hành động này sẽ được tuân  theo Điều khoản GDPR 6(1) mục (f), ví dụ  như phát hiện lừa đảo.

 1. MẠNG XÃ HỘI 

Trang web của chúng tôi có chứa những  đường link liên kết tới mạng xã hội  (Facebook, Instagram, Twitter, Google+,  Pinterest, LinkedIn, và một số trang khác).

Những mạng xã hội này đều vận hành  chuyên quyền bởi những bên thứ ba. Nếu  khách hàng truy cập theo đường link,  thông tin có thể được truyền tới những bên  thứ ba này.

 1. TRUYỀN DỮ LIỆU CHO BÊN THỨ BA Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ chỉ  được truyền đi cho bên thứ ba nếu nó  được pháp luật cho phép hoặc nếu khách  hàng đã đồng ý trước đó. Trong trường  hợp cụ thể, dữ liệu của khách hàng sẽ chỉ  truyền đi cho bên thứ ba như nhà bán  hàng/tổ chức/quảng cáo mà khách hàng  đã đồng ý đăng ký để tham gia ưu đãi hay  chương trình khách hàng thân thiết.  Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu của khách  hàng cho bất cứ bên thứ ba hay thị trường  nào khác dưới bất cứ hình thức gì. Chúng  tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu của khách hàng  cho chính quyền tuân theo quy định của  pháp luật hoặc tuân theo văn bản yêu cầu  hợp pháp hay quyết định của tòa án.  Chúng tôi cam kết tất cả nhân viên và đối  tác luôn giữ bí mật và tuân theo quy định  bảo mật dữ liệu.

XII.CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ  LIỆU CÁ NHÂN VỚI BÊN THỨ BA Trừ khi được đề cập trước trong Tuyên bố  về quyền riêng tư hoặc khi khách hàng đã  đồng ý, chúng tôi sẽ không cung cấp thông  tin cá nhân có được cho bên thứ ba, trừ

trường hợp chúng tôi được yêu cầu chia  sẻ thông tin này theo yêu cầu của khách  hàng hoặc cho mục đích kinh doanh hợp  pháp. WECHEER chia sẻ thông tin cá  nhân trong những trường hợp sau:

Chúng tôi chia sẽ thông tin cho Tổ  chức/Nhà bán hàng/Nhà quảng cáo mà  khách hãng đã đồng ý tham gia vào  chương trình ưu đãi/hội viên thân thiết trên  trang web hoặc ứng dụng của WECHEER.

Thông tin của khách hàng sẽ được chia sẻ  chỉ sau khi đồng ý tham gia chương trình  ưu đãi/hội viên thân thiết của một trong số  những Tổ chức/Nhà bán hàng/Nhà quảng  cáo. Trong bất cứ thời điểm nào mà khách  hàng mong muốn hủy đăng ký bất cứ  chương trình ưu đãi/hội viên thân thiết,  thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được  dừng chia sẻ cho bên Tổ chức/Nhà bán  hàng/Nhà quảng cáo đó.

XIII. TRUYỀN DỮ LIỆU TỚI NHỮNG  QUỐC GIA BÊN NGOÀI LIÊN MINH  CHÂU ÂU  

Theo như mức độ cần thiết cho việc bắt  đầu hoặc thực hiện hợp đồng – ví dụ để xử  lý những chương trình ưu đãi hoặc hội  viên thân thiết ở những quốc gia bên ngoài  Liên minh châu Âu – chúng tôi sẽ truyền  dữ liệu của khách hàng bên ngoài lãnh thổ  Liên minh châu Âu. Điều này cũng áp dụng  nếu việc truyền dữ liệu cần thiết cho

những mục đích của chúng tôi. Trong  phạm vi này, chúng tôi chắc chắn rằng  người nhận dữ liệu đảm bảo được việc bảo mật dữ liệu ở một cấp độ phù hợp và  không có điều kiện bảo mật nào xung đột  với việc truyền dữ liệu.

WECHEER dựa trên quy định vi phạm  được nói ở Điều khoản 49 trong GDPR  trong trường hợp không có quyết định  “thích hợp” và không có những chức năng  bảo vệ khác thay cho GDPR (ví dụ ràng  buộc quy định công ty về chuyển giao bên  ngoài EEA). Cụ thể, chúng tôi thu thập và  chuyển dữ liệu cá nhân tới những quốc gia  bên ngoài Liên minh châu Âu chỉ khi: có  sự đồng ý minh bạch của khách hàng; để  thực hiện hợp đồng với khách hàng; trên  phương diện không ảnh hưởng nhiều đến  quyền lợi và tự do của khách hàng. Nếu  dữ liệu này không được xử lý và chuyển  giao, WECHEER sẽ không thể thực thi  hợp đồng với khách hàng hoặc phía khách  hàng sẽ không có quyền truy cập bất kỳ  hoặc tất cả những tiện ích và tính năng đi  kèm với giao dịch.

Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng những biện  pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ sự  riêng tư và bảo mật cho dữ liệu cá nhân  của khách hàng và dùng nó dựa trên mối  liên hệ của khách hàng với WECHEER và  những điều khoản được mô tả trong

Tuyên bố về quyền riêng tư này. Trong  trường hợp khách hàng có bất cứ câu hỏi  gì về vấn đề này, vui lòng liên hệ Nhân  viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

XIV. XÓA BỎ DỮ LIỆU 

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong khoảng thời  gian khi khách hàng có quan hệ hợp tác  với chúng tôi và nếu được yêu cầu dưới  quy định của pháp luật. Dữ liệu cá nhân sẽ  được lưu trữ không lâu hơn thời gian cần  thiết cho những mục đích mà dữ liệu cá  nhân được xử lý. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ  liệu cá nhân miễn là khách hàng có tài  khoản hội viên hoặc yêu cầu dịch vụ để  chúng tôi cung cấp.

Nếu khách hàng ở Khu vực kinh tế châu  Âu, trong thời điểm hiện tại, khách hàng  thu hồi quyền đồng ý để xử lý dữ liệu cá  nhân, tất cả những dữ liệu cá nhân nhận  được và lưu trữ sẽ bị xóa bỏ nếu không  còn cần sử dụng bởi chúng tôi. Trừ phi  chúng tôi bắt buộc phải lưu dữ liệu cá  nhân theo pháp luật hoặc tuân theo quy  định pháp chế của chúng tôi. Trong trường  hợp này, chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu cá  nhân đến khi không còn cần thiết.

Để biết thêm thông tin về vị trí và thời gian  dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu  trữ, và để biết thêm thông tin về quyền lợi  của loại bỏ và di chuyển thông tin, vui lòng

liên hệ bộ phận bảo mật dữ liệu tại  info@54.179.252.223

XV.AN NINH DỮ LIỆU 

WECHEER đã tuân theo những tiêu  chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tổ chức để  bảo vệ dữ liệu cá nhân tránh khỏi thất  thoát, phá hủy, lợi dụng và truy cập không  đựơc phép. Nhân viên và tất cả nhân sự  liên quan đến việc xử lý dữ liệu đều tuân  thủ theo luật quy định bảo vệ dữ liệu và  luôn giữ bảo mật mọi dữ liệu cá nhân.  Nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo  bài bản về vấn đề này. Cả kiểm toán nội  bộ và bên ngoài đều đảm bảo tuân thủ  nguyên tắc bảo mật dữ dữ liệu trong tất cả  các quá trình vận hành tại WECHEER.

Chúng tôi sử dụng quy trình truyền dữ liệu  trực tuyến an toàn, được gọi là bộ truyền  “Secure Socket Layer” (SSL), để bảo vệ  dữ liệu cá nhân của người dùng. Khách  hàng có thể thấy được điều này từ chữ “s”  (https://) được thêm vào địa chỉ mặc định  http://, hoặc một biểu tượng khóa màu  xanh lá được đặt kế. Khi ấn chọn biểu  tượng, khách hàng sẽ nhận được thông tin  về chứng chỉ SSL được sử dụng. Việc thể  hiện biểu tượng phụ thuộc vào phiên bản  trình duyệt mà khách hàng sử dụng. Mã  hóa SLL đảm bảo rằng dữ liệu của khách  hàng được truyền đi theo một cách mã  hóa toàn diện.

XVI.QUYỀN LỢI CHỦ THỂ DỮ LIỆU  CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU 

Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên  minh châu Âu và các luật riêng tư của  nhiều quốc gia cung cấp cho chủ thể dữ  liệu những quyền lợi nhất định. Nếu khách  hàng muốn xác nhận với WECHEER đang  xử lý dữ liệu cá nhân, hoặc để yêu cầu truy  cập vào dữ liệu cá nhân mà WECHEER  hiện có về khách hàng, hay có bất cứ câu  hỏi gì khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi  qua info@54.179.252.223

Khách hàng có thể yêu cầu thông tin về:  mục đích của việc xử lý dữ liệu; loại dữ  liệu cá nhân liên quan; bên nào khác ngoài  WECHEER có thể nhận được dữ liệu từ  chúng tôi; nguồn thông tin có được (nếu  khách hàng không trực tiếp cung cấp dữ  liệu cho WECHEER); dữ liệu cá nhân  được lưu trữ ở đâu và trong bao lâu.  Khách hàng có quyền sửa (chỉnh) hồ sơ  của dữ liệu cá nhân được duy trì bởi  chúng tôi nếu nó không chính xác. Khách  hàng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ  liệu hoặc hủy quyền xử lý nó, tùy theo  những ngoại lệ nhất định. Khách hàng  cũng có thể yêu cầu chúng tôi bổ sung  hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân, hoặc  chuyển đổi sang dạng ẩn danh hay khóa  bất kì dữ liệu nào vi phạm pháp luật, đồng  thời phản đối việc giải quyết cho bất kỳ và

tất cả lí do chính đáng. Khách hàng có thể  thu hồi quyền đồng ý cho xử lý dữ liệu cá  nhân hoặc bất cứ quy trình xử lý dữ liệu  nào thực hiện bởi chúng tôi bất cứ lúc nào.  Khách hàng có thể yêu cầu WECHEER  dừng sử dụng dữ liệu cho mục đích tiếp  thị trực tiếp. Ở nhiều quốc gia (cả các quốc  gia thuộc EEA), khách hàng có quyền đệ  đơn kiện đến cơ quan bảo mật dữ liệu phù  hợp nếu có bất cứ lo lắng gì về cách  WECHEER xử lý dữ liệu cá nhân. Trong  trường hợp khả thi, chúng tôi sẽ – dựa trên  yêu cầu của khách hàng – cung cấp dữ liệu  cá nhân cho khách hàng hoặc chuyển giao  trực tiếp sang một bên kiểm soát khác.  Khách hàng có quyền nhận được thông tin  cá nhân theo dạng cấu trúc cơ bản.

Ngoài thông tin bao gồm trong Tuyên bố  về quyền riêng tư này, khách hàng có thể  nhận được thông tin bổ sung và tình hình  liên quan đến những dịch vụ hoặc tổng  hợp cụ thể và xử lý dữ liệu cá nhân dựa  theo yêu cầu.

XVII.KHÔNG SỬ DỤNG QUYẾT ĐỊNH  CÁ NHÂN TỰ ĐỘNG 

Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân  cho những quyết định cá nhân tự động. XVIII.LIÊN HỆ CHÚNG TÔI 

Khách hàng có thể tìm thông tin liên hệ  cũng như pháp nhân pháp lý ở cuối trang/

 

Nếu khách hàng muốn thực hiện những  quyền lợi được nhắc đến ở mục XIV hoặc  có bất cứ câu hỏi gì về chính sách riêng tư  hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư này thì  có thể liên hệ chúng tôi theo địa chỉ sau:

WECHEER SA

Avenue Victor-Ruffy 5

1012 Lausanne Switzerland

Số điện thoại: +41 31 552 06 88

Hoặc qua email: info@54.179.252.223  Khách hàng có thể liên hệ Nhân viên bảo  vệ dữ liệu của chúng tôi qua:  info@54.179.252.223

XIX.THAY ĐỔI VỀ TUYÊN BỐ VỀ  QUYỀN RIÊNG TƯ 

Qua thời gian, chúng tôi có thể cần cập  nhật hoặc thay đổi về Tuyên bố về quyền  riêng tư, để phản ánh những thay đổi trong  việc kinh doanh của chúng tôi, việc thu  thập và tổ chức thông tin. Chúng tôi có  quyền được thay đổi Tuyên bố về quyền  riêng tư này bất cứ lúc nào, vì bất cứ lí do  gì, mà không cần thông báo trước ngoài  việc thông báo về phiên bản thay đổi của  Tuyên bố về quyền riêng tư trên trang  web, hoặc, nếu khách hàng nhận được  email thông báo từ chúng tôi về việc thay  đổi Tuyên bố về quyền riêng tư. Chúng tôi  đề nghị khách hàng kiểm tra trang web  thường xuyên, từ lúc chỉnh sửa gần đây  nhất ở đầu trang. Chúng tôi sẽ không làm

 

mất quyền lợi của khách hàng trong bất cứ  trường hợp nào về Tuyên bố về quyền  riêng tư mà chưa có sự đồng ý trước và  hợp pháp của khách hàng. Nếu khách  hàng không đồng ý với sự thay đổi thì có  thể ngưng sử dụng trang web của chúng  tôi, và thu hồi việc cung cấp thông tin cá  nhân, trước thời gian phiên bản thay đổi  của Tuyên bố về quyền riêng tư có hiệu  lực. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng  trang web hoặc cung cấp thông tin cá nhân  sau khi Tuyên bố về quyền riêng tư được  thay đổi có hiệu lực, khách hàng sẽ phải  tuân theo Tuyên bố về quyền riêng tư mới  này.

 

Switzerland

Av. Victor-Ruffy 5 1012 Lausane – Switzerland

Vietnam

HBT Tower Level 3, 458 Hai Ba Trung, District 1, HCM, Vietnam

Dubai

Office 1909, JBC 5, JLT Cluster W, Dubai, UAE

Brazil

Rua Cândido Mendes 157/12°andar, Glória, Rio de Janeiro