Phiên bản ngày 18/04/2020

Những Điều khoản và điều kiện chung sẽ  được chia thành:

I.Điều khoản sử dụng của WECHEER  II.Những Điều khoản và điều kiện chung  cho Hội viên thân thiết và Khuyến mãi trên  ứng dụng web và ứng dụng

Nằm trong quy mô của dịch vụ trung gian,  Wecheer SA cung cấp cho người dùng  (bất cứ người dùng đăng ký trên ứng  dụng web và ứng dụng Wecheer) và nhà  quảng cáo với nền tảng hội viên thân  thiết và ưu đãi này.

Thêm vào đó, Wecheer SA cũng cung cấp  nền tảng hội viên này cho những đối tác đồng hợp tác (đại lý phụ/đại lý phân phối)  bằng cách đặt chiến dịch hội viên thay mặt  cho nhà quảng cáo. Việc sử dụng nền tảng  này cho đại lý phụ hay đại lý phân phối đòi  hỏi một thỏa thuận pháp lý riêng và không  được phép hoạt động mà không có bất kỳ

sự cấp phép bằng văn bản nào của  Wecheer SA.

I.Điều khoản sử dụng của Wecheer 1.Người điều hành trang web 

Trang web này (bao gồm những trang phụ  và văn bản, hình ảnh, video, phần mềm,  sản phẩm, dịch vụ và những thông tin khác  được lưu bên trong hoặc được trình bày ở

 

trang web; tất cả đều tạo thành “trang  web”) được cung cấp bởi Wecheer SA tại  số 5 Avenue Victore Ruffy 1012 Lausanne  Switzerland. Khách hàng có thể liên hệ với  chúng tôi qua email info@54.179.252.223.

Tham gia vào một chương trình hội viên  thân thiết hay ưu đãi thông qua Nền tảng  được tuân theo Điều khoản và Điều kiện  chung của Wecheer SA cũng như Điều  khoản và Điều kiện chung của nhà bán  hàng/quảng cáo của chương trình đó.

2.Áp dụng điều khoản sử dụng Những điều khoản sử dụng (mục “Điều  khoản sử dụng), cùng với chính sách  quyền riêng tư (mục “Chính sách quyền  riêng tư”), áp dụng cho bất kỳ lần sử dụng  nào ở trang web chúng tôi. Người truy cập  của trang web (“Người dùng” hoặc “Khách  hàng”) có thể sử dụng trang web với điều  kiện đã chấp thuận Điều khoản sử dụng  và đọc hiểu được Chính sách quyền riêng  tư. Việc sử dụng trang web hoặc bất cứ  phần nào của trang web đều đồng nghĩa  với việc khách hàng đã đọc và hiểu Điều  khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng  tư, và đồng ý bị ràng buộc pháp lý với Điều  khoản sử dụng.

3.Từ chối Bảo đảm 

Wecheer SA luôn cố gắng đảm bảo thông  tin trên hoặc thông qua trang web đều  chính xác, và không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến tính chính xác,  toàn diện, hiện tại, độ tin cậy, tính thích  hợp cho bất kỳ mục đích nào khác (bao  gồm bất kỳ thông tin cung cấp bởi bên thứ

ba). Wecheer SA có thể thay đổi, bổ sung  hoặc xóa bỏ thông tin trên trang web và  những cấu trúc cùng chức năng liên quan  bất cứ lúc nào tùy theo quyết định của  công ty, mà không cần thông báo cụ thể  về bất cứ thay đổi nào, và không cần loại  bỏ thông tin cũ hoặc định rõ điểm thay đổi.  Wecheer SA có thể chặn Người dùng truy  cập vào trang web hay những phần của  nó, hoặc yêu cầu đáp ứng những điều kiện  nhất định để được truy cập. Wecheer SA  không cung cấp bất cứ đảm bảo, dù rõ  ràng hay ngụ ý, liên quan để tính tiện ích  của trang web hoặc những tính năng của  nó, trang web không bị sai sót, hoặc trang  web cùng cấu trúc hạ tầng được sử dụng  để vận hành không bị nhiễm virus và  những phần mềm độc hại. Thêm vào đó,  Wecheer SA không đảm bảo thông tin  hiện có trên trang web không từng bị sửa  đổi thông qua sai sót kỹ thuật hoặc bởi bên  thứ ba không được cho phép.

4.Giới hạn trách nhiệm 

Wecheer SA miễn trừ trách nhiệm của  mình và đồng thời của đại lý và nhà thầu  độc lập, và tất cả nhân viên cùng cán bộ,  và đại lý phụ hoặc đối tác phân phối khỏi những thiệt hại liên quan đến việc truy cập  của khách hàng vào (hoặc không thể truy  cập) trang web, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu  sót, hoặc kết quả thu được từ việc sử  dụng, trên Trang web, bất kể cơ sở pháp  lý của trách nhiệm pháp lý đó là gì, ngoại  trừ trách nhiệm về thiệt hại do cố ý hoặc do sơ suất gây ra, và chỉ ở mức độ được  chấp thuận bởi luật pháp hiện hành. Giới  hạn trách nhiệm không áp dụng cho phạm  vi đảm bảo được ban hành, trong trường  hợp gây nguy hiểm tính mạng, thân thể  hay sức khỏe hoặc để yêu cầu hoàn trả  dựa trên quy định về trách nhiệm sản  phẩm.

5.Nội dung của bên thứ ba, liên kết với  những trang web khác 

Wecheer SA không đảm nhận trách nhiệm  cho nội dung của bên thứ ba (bao gồm bất  kỳ chương trình hội viên thân thiết hay  khuyến mãi hiện có, và thông tin liên quan  đến những chương trình này) có thể tìm  thấy ở trên trang web, và đối với nội dung  liên quan đến trang web hoặc được liên kết từ hoặc đề cập đến nội dung này.  Wecheer SA không khuyến cáo hay tài trợ  cho những nội dung này, và sẽ không có  bất kỳ trách nhiệm gì liên quan. Trường  hợp Wecheer SA có liên kết với những  trang web của bên thứ ba, khách hàng sẽ  tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng những trang

 

web này. Chúng tôi khuyến cáo đọc kỹ  những quy định của các trang web này và  xem xét cách những trang web này xử lý  dữ liệu cá nhân định danh được liên quan  đến khách hàng. Nếu khách hàng nghĩ  rằng chúng tôi đang có nội dung trái phép  nào, vui lòng liên hệ chúng tôi tại  info@54.179.252.223.

6.Giấy phép hữu hạn của ứng dụng  Wecheer 

Wecheer SA cấp cho khách hàng quyền  hạn trên toàn cầu, không độc quyền,  không chuyển giao được, không cấp phép  lại, thu hồi được và miễn phí bản quyền để  sử dụng ứng dụng Wecheer dựa trên  những Điều khoản sử dụng đã được đưa  ra trong điều kiện khách hàng đang và sẽ  luôn tuân thủ theo Điều khoản sử dụng  này.

Khách hàng có thể (i) chỉ sử dụng ứng  dụng Wecheer dưới dạng mã đối tượng và  cho mục đích cá nhân (nếu khách hàng là  người tiêu thụ) hoặc cho mục đích kinh  doanh nội bộ (nếu khách hàng là tổ chức  kinh doanh); (ii) chỉ dùng những bản sao  của ứng dụng Wecheer và tạo ra những  bản sao backup của ứng dụng này theo  nhu cầu cần thiết cho mục đích sử dụng  hợp pháp; (iii) không cho phép bên thứ ba  sao chép, điều chỉnh, đảo ngược thiết kế,  biên dịch, tách rời, thay đổi hoăc gây ra sai

sót kết nối đến toàn bộ hoặc một phần ứng  dụng Wecheer; (iv) không cho mượn, cho  thuê, cấp phép lại, cho vay, dịch thuật, hợp  nhất, thay đổi hoặc chỉnh sửa ứng dụng  Wecheer hoặc bất cứ tài liệu đi kèm; (v)  không tách rời, biên dịch, đảo ngược thiết  kế hoặc tạo ra những sản phẩm sao chép hay phái sinh dựa trên toàn bộ hay bất cứ  phần nào của ứng dụng Wecheer cũng  như thực hiện các hành vi tương tự.

7.Quyền sở hữu trí tuệ 

Giữa khách hàng và Wecheer SA, trang  web đang và luôn được bảo vệ bởi quyền  tác giả và/hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ  (bao gồm việc bảo vệ được cho phép  thông qua những luật cạnh tranh không  công bằng). Khách hàng không có quyền  gì đối với trang web, và với bất kỳ tên gọi,  tên thương hiệu, và những ký hiệu riêng  biệt của bất cứ tính chất nào (bao gồm cả  nhãn hiệu) được đăng trên trang web.  Khách hàng có thể truy cập và xem trang  web, nhưng không được kết hợp nó thành  những trang web khác, và không sao  chép, trình chiếu, cấp giấy phép, công  khai, tải xuống, đăng tải, gửi hoặc làm hiện  hữu dưới mọi hình thức mà không có sự  đồng ý trước bằng văn bản từ phía chúng  tôi.

8.Thay đổi trong Điều khoản sử dụng Wecheer SA có thể sửa đổi những Điều  khoản sử dụng bất kỳ lúc nào và có hiệu  lực ngay lập tức. Nếu chúng tôi sửa đổi,  những điều khoản này áp dụng từ ngày  được công bố trên trang web. Wecheer SA  mong muốn khách hàng sẽ theo dõi mục  này thường xuyên để đảm bảo việc quen  thuộc với những Điều khoản sử dụng hiện  hành. Bất kỳ việc sử dụng nào trên  website khi đã tuân theo những sửa đổi  đồng nghĩa với việc khách hàng chấp  thuận với các sửa đổi này.

II.Những Điều khoản và điều kiện  chung cho Hội viên thân thiết và  Khuyến mãi trên ứng dụng web và ứng  dụng 

1.Giới thiệu 

Wecheer SA vận hành một nền tảng trung  gian cho đại chúng (bất cứ cá nhân nào  trên 18 tuổi) dưới dạng ứng dụng hội viên thân thiết hoặc ưu đãi giữa người dùng và  thương hiệu ưa thích, được gọi là “Nhà  quảng cáo”.

Trên nền tảng Wecheer, người dùng có cơ  hội tham gia vào chương trình hội viên  thân thiết của thương hiệu ưa thích.  Chương trình hội viên của thương hiệu sẽ  bao gồm, thông tin về thương hiệu, kế  hoạch của chương trình, phương thức  tham gia chương trình và những yêu cầu

để thu thập điểm hoặc nhận quà thưởng,  và quy trình đổi điểm thưởng. Chương  trình và những chi tiết liên quan cùng tất  cả điều khoản và điều kiện đều được cung  cấp bởi Nhà quảng cáo và có thể truy cập  bất cứ lúc nào trên ứng dụng web và ứng  dụng Wecheer.

2.Nội dung chủ yếu về phần II của Điều  khoản và Điều kiện chung 

Những Điều khoản và Điều kiện này áp  dụng cho bất kỳ lượt sử dụng trên nền  tảng Wecheer, như thông qua internet  hoặc các ứng dụng. Mối quan hệ hợp  đồng giữa người dùng và Wecheer SA  thường chỉ bao gồm phần giới thiệu phù  hợp của người dùng đến chương trình  hoặc chiến dịch tương ứng của Nhà quảng  cáo.

3.Đăng ký 

3.1 Việc sử dụng nền tảng Wecheer yêu  cầu việc đăng ký cá nhân

3.2 Trong qúa trình đăng ký, người dùng  gửi một đơn đăng ký điện tử và bản đồng  ý về Điều khoản và Điều kiện chung. Việc  đăng ký với Wecheer SA chỉ kết thúc khi  một thông báo xác nhận được gửi đến số  di động hoặc địa chỉ email được chỉ định  bởi người dùng. Những cá nhân được  phép đăng ký cần phải trên 18 tuổi. Người  dùng phải giữ mật khẩu OTP được tạo ra

và có biện pháp phòng ngừa phù hợp để  ngăn bên thứ ba biết về thông tin này. 3.3 Việc tạo nhiều hơn một tài khoản  người dùng cho cùng một cá nhân hoặc  pháp nhân đều không được cho phép. Tài  khoản người dùng không thể được  chuyển giao (số di động của một tài khoản  đang hoạt động không thể đổi thành một  số di động khác. Phần thưởng sẽ không  được chuyển từ một tài khoản này sang tài  khoản khác).

4.Dịch vụ của Wecheer SA 

4.1 Khi người dùng tham gia vào chương  trình hội viên mong muốn từ một Nhà  quảng cáo trên nền tảng Wecheer (ví dụ  như chương trình hội viên thân thiết của  một hãng socola), Wecheer SA sẽ cung  cấp cho người dùng thông tin chi tiết về  chương trình hội viên của Nhà quảng cáo  (“thông tin chương trình”). Thông tin này  được chia thành 2 phần chính: Nhận và  Quy đổi.

4.2 Nhận, bao gồm những điều khoản và  điều kiện đặt ra bởi Nhà quảng cáo cho  người dùng thu thập điểm, tem hoặc quà  thưởng trực tiếp từ chương trình hội viên  dựa trên một trong ba cách hiện có ở nền  tảng Wecheer: Quét hóa đơn, quét mã QR  hoặc liên kết độc nhất.

 

4.3 Người dùng phải sử dụng hóa đơn  hợp lệ để có đủ điều kiện Đạt phần  thưởng/tem. Người dùng không nên chia  sẻ hóa đơn và mã QR cho bên thứ ba.

Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn mua hàng từ  một (1) hoặc nhiều sản phẩm tham gia  chương trình (được xác định theo từng  chương trình hội viên của Nhà quảng cáo)  trong Thời gian tham gia của chương  trình, bao gồm những thông tin sau: ngày  mua hàng (phải nằm trong Thời gian tham  gia), tên của nơi bán hàng phát hành hóa  đơn, tên của những sản phẩm trong  chương trình đã mua, và tổng giá trị mua  hàng. Mỗi hóa đơn hợp lệ được gửi đến  chương trình chỉ một lần. Việc quét nhiều  lần cho cùng một hóa đơn hoặc mã QR sẽ  dẫn đến việc bị khóa tài khoản sử dụng bất  kỳ lúc nào. Wecheer có quyền dừng vĩnh  viễn bất kỳ tài khoản người dùng bị nghi  ngờ vi phạm điều khoản và điều kiện.

4.4 Quy đổi, để quy đổi bất kỳ phần  thưởng nào trên ứng dụng WECHEER,  người dùng cần có một hồ sơ hoàn thiện  và đồng ý với điều khoản và điều kiệu của  nhà quảng cáo liên kết với phần thưởng  bao gồm cả bên thứ ba cung cấp quà.  WECHEER không chịu trách nhiệm cho  bất cứ vấn đề sai sót gì liên quan đến chính quà thưởng. Vui lòng liên hệ trực  tiếp với người cung cấp phần thưởng hoặc  nhà quảng cáo.

Có 3 loại phần thưởng:

Vouchers điện tử với mã coupon hoặc  đường dẫn trực tiếp của bên cung cấp  phần thưởng.

Quy đổi phần thưởng trong hệ thống của WECHEER, dựa trên bản đồ có ghi chú  những cửa hàng hoặc địa điểm nơi diễn ra  đổi quà thưởng khi người dùng đưa mã  QR nhận thưởng đã được gửi đến riêng  biệt.

Phần thưởng trò chơi, những trò chơi kỹ  năng sẽ cho người dùng điểm và phần  thưởng cuối cùng sẽ liên quan đến điểm  thưởng đó. Phần thưởng có thể dưới dạng

điện tử hoặc hiện vật.

Khi bất cứ loại phần thưởng nào được quy  đổi, nó sẽ không thể được quy đổi lần nữa. WECHEER có quyền được bảo lưu bất kỳ  phần thưởng của tài khoản người dùng  trong trường hợp gian lận hoặc người  dùng sai sót theo Điều khoản và Điều kiện  của Wecheer hoặc Nhà quảng cáo.

5.Từ chối Đảm bảo 

5.1 Không có bất kỳ đảm bảo nào cho tính  khả dụng, chất lượng hoặc tính năng dịch  vụ, hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng  Wecheer. Wecheer SA có thể tái thiết kế,  giảm thiểu hoặc chặn cổng trực tuyến bất kỳ khi nào và theo quyết định của  Wecheer. Những thỏa thuật hiện có của  người dùng với nhà cung cấp, cũng như  việc thực hiện những thỏa thuận đó,  không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi  này.

5.2 Wecheer SA không đảm bảo hay bảo  hành cho tính chính xác và toàn diện của  dữ liệu cung cấp bởi bên thứ ba (ví dụ như  những nhà cung ứng).

5.3 Wecheer SA không đảm bảo hay bảo  hành cho những dịch vụ được cung cấp  bởi nhà cung ứng. Trong trường hợp có  bất kỳ câu hỏi hay bồi thường nào liên  quan đến thỏa thuận dịch vụ và việc thực  hiện thỏa thuận với người dùng, vui lòng  liên hệ với nhà cung ứng.

5.4 Lưu ý Wecheer SA không có bất kỳ  trách nhiệm nào với người dùng, Wecheer  SA cũng không cung cấp chế độ bảo đảm. 6.Trách nhiệm pháp lý của Wecheer SA 6.1 Nếu Wecheer SA không có trách  nhiệm hợp đồng tương ứng trên ý nghĩa  của thỏa thuận rõ ràng với người dùng,  chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý  trong việc công nhận những thỏa thuận đi  kèm của nhà quảng cáo cho chương trình  hội viên thân thiết và ưu đãi với người  dùng.

6.2 Khi không có thoả thuận rõ ràng hay  đảm bảo cho việc này, Wecheer SA sẽ

không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ  vấn đề liên quan đến tính khả dụng, phân  phối hoặc hư hại của phần thưởng từ phía  nhà quảng cáo.

7.Chấm dứt sử dụng 

Khách hàng có thể hủy đăng ký trên cổng  thông tin Wecheer bất kỳ lúc nào bằng  cách gửi email đến info@54.179.252.223.  Wecheer SA có thể đơn phương hủy bỏ  đăng ký khi thông báo trước một tuần.  Những khoản bồi thưởng phát sinh trước  khi quá trình này hòan thành không bị ảnh  hưởng. Quyền hủy bỏ bất thường cũng  không bị ảnh hưởng.

8.Bảo mật dữ liệu 

8.1 Khách hàng không bắt buộc phải truy  cập trang web hay cung cấp bất cứ dữ liệu cá nhân nào. Nếu khách hàng không cung  cấp dữ liệu cá nhân thì có thể không sử  dụng được những tính năng riêng biệt của  trang web này. Ngoài ra, không có bất kỳ  hậu quả nào cho khách hàng. Việc thu  thập thông tin cá nhân của người dùng  trên trang web của chúng tôi luôn tuân  theo quy tắc tự nguyện, ngoại trừ những  trường hợp liệt kê bên dưới.

Chúng tôi muốn làm rõ ràng việc truyền tải  dữ liệu qua Internet (ví dụ giap tiếp bằng  email) có thể có những lỗ hổng an ninh.  Bảo vệ toàn diện cho dữ liệu chống lại sự  truy cập của bên thứ ba là không khả thi.

8.2 Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng  dữ liệu cá nhân của khách hàng, được  cung cấp khi khách hàng đăng nhập/đăng  ký tài khoản trên trang thành viên, ở mức  độ cần thiết cho những mục đích sau:

Tham gia chương trình ưu đãi/hội viên  thân thiết từ bên thứ ba như Nhà bán  hàng/Tổ chức/Quảng cáo.

8.3 Thông qua việc tham gia chuơng trình  ưu đãi hay hội viên thân thiết từ bên nhà  quảng cáo thứ ba, WECHEER có thể xử  lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách  hàng cho mục đích tiếp thị và nghiên cứu  thị trường của nhà quảng cáo.

8.4 Gửi thông báo ứng dụng/trang web,  email hay tin nhắn với những nội dung  chung hoặc của nền tảng quảng cáo (bản  tin website, tin nhắn), trên cơ sở tuyên bố  đồng ý mà khách hàng đã cung cấp.  Khách hàng có thể thu hồi tuyên bố đồng  ý này trong bất cứ trường hợp nào và có  hiệu lực hợp pháp trong tương lai.

8.5 Ngoài ra, nếu như là khách hàng đã  đăng ký, chúng tôi có thể sẽ gửi email  hoặc tin nhắn quảng cáo với những sản  phẩm hoặc ưu đãi từ cùng một nhà bán  hàng/tổ chức/quảng cáo. Khách hàng có  thể lựa chọn hủy đăng ký nhận những

 

email này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi  email đến chúng tôi info@54.179.252.223. 8.6 Nếu khách hàng mong muốn thu hồi  quyết định đồng ý nhận email hoặc tin  nhắn từ chúng tôi hoặc muốn hủy bỏ đăng  ký, vui lòng gửi email theo địa chỉ  info@54.179.252.223.

9.Thay đổi về những Điều khoản và  Điều kiện chung 

9.1 Wecheer SA có quyền thay đổi những  Điều khoản và Điều kiện chung này bất cứ  lúc nào và không cần nêu rõ lý do.  Wecheer SA sẽ chỉ có thay đổi ảnh hưởng  đến người dùng, do đó người dùng phải  đồng ý trên phương diện quyền lợi chung.  Việc này liên quan đến, ví dụ, những  trường hợp các nguyên tắc tương đương  bị phá bỏ, cũng như những lỗ hổng hoặc  thay đổi về pháp luật.

9.2 Những Điều khoản và Điều kiện chung  này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và  không cần báo trước đối với các hợp đồng  trung gian trong tương lai với bên nhà  cung cấp. Những điều kiện tương ứng có  hiệu lực được áp dụng cho từng hợp đồng  ký kết.

Switzerland

Av. Victor-Ruffy 5 1012 Lausane – Switzerland

Vietnam

HBT Tower Level 3, 458 Hai Ba Trung, District 1, HCM, Vietnam

Dubai

Office 1909, JBC 5, JLT Cluster W, Dubai, UAE

Brazil

Rua Cândido Mendes 157/12°andar, Glória, Rio de Janeiro